Datum/Tijd/Naam Activiteit
  18/09/2018
10:00 - 11:00
Gezondheidsloket

Gezondheidsloket

Wil je graag op de hoogte zijn van je bloeddruk, suikerspiegel,… , maar je wordt nog niet op geregelde tijdstippen opgevolgd door je huisarts?
Dan kan je in het gezondheidsloket terecht voor: het meten van je bloeddruk en je polsslag en het opvolgen van je lichaamsgewicht en suikerspiegel. Een verpleegkundige noteert je gegevens, houdt deze bij en geeft ook uitleg en verpleegkundig advies. Een bezoek aan het gezondheidsloket vervangt het bezoek aan je huisarts niet. Indien nodig, verwijst de verpleegkundige je dan ook door naar je huisarts.
Het gezondheidsloket is open elke dinsdag van 10u tot 11u op de sociale dienst.Voor meer info kan je terecht in het lokaal dienstencentrum De Blankaart.

  18/09/2018
14:00 - 15:30
Alternatieve woonvormen

Alternatieve woonvormen.igo

Wat is Zorgwonen? Wanneer is dit van toepassing?  Wanneer kiezen voor een woningopsplitsing en waarom? Wat is een woongemeenschap, een woongroep, co-wonen,
cohousing, en wat zijn leefgemeenschappen? Dit wordt u allemaal duidelijk tijdens onze infonamiddag over alternatieve woonvormen.

Iedereen Welkom – Gratis –